Vedtok anke: – Politikerne må skjønne at dette har med mennesker å gjøre

Det var fullt på tilhørerbenken i rådhuset, da ankesaken skulle endelig avgjøres i kommunestyret.