Bevilger mer penger til ny skole før bygging er igangsatt: – Det er ikke greit

Til tross for enkelte protester øker kommunen budsjettrammen med sju millioner kroner.