Avlyser alle møter i kommunestyret inntil videre

For vanskelig teknisk å holde kommunestyremøter på video.