Ansatt ved sykehjem korona-smittet: – Alle besøk avlyses og vi stenger inntil videre

– Den ansatte er tatt ut av tjeneste med umiddelbar virkning og er blitt isolert.