28 huseiere fikk søppelsjokk – Nå tar kommunen grep

SKAL UNDERSØKE: Kommunen skal i gang med kartlegginger av Elvegata avfallsdeponi.

SKAL UNDERSØKE: Kommunen skal i gang med kartlegginger av Elvegata avfallsdeponi. Foto:

Kommunen starter kartlegginger av avfallsdeponiet.

DEL

– Vi var i møte med Fylkesmannen denne uka. De ber oss om å gjøre noen kartlegginger, og bedre kartgrunnlaget når det gjelder utbredelsen av deponiet. Det er også gjort tiltak på noen av eiendommene, og det jobber vi med å få oversikt over, sier Morten Nårstad, kommunalsjef for miljøteknikk i Lillestrøm kommune.

MittLillestrøm omtalte nylig at 28 boligeiere på Volla i Lillestrøm fikk beskjed om at deres eiendommer ville bli registrert som eiendom med forurenset grunn. Boligene ligger nemlig på det nedlagte Elvegata Avfallsdeponi.

Beboerne fortalte at de er både sinte, frustrerte og oppgitte, og at de frykter et betydelig verditap på sine boliger.

Nårstad forteller at kartleggingen de skal i gang med, blant annet kan bidra til å endre status på eiendommene.

– Har man bygget et hus og gjort tiltak i forbindelse med det, for eksempel fjernet avfall, vil tomta få en annen status enn der det er avfall. Det er blant annet dette vi skal kartlegge.

Bedt om å gjøre undersøkelser

I et brev til Lillestrøm kommune tidligere i november, varslet Fylkesmannen i Oslo og Viken pålegg om undersøkelser av det nedlagte deponiet, og at kommunen skal lage en plan for nødvendige tiltak.

Dette er en del av et større arbeid med kartlegging av deponier i regionen.

Nårstad forteller at kartleggingen også innebærer at de skal undersøke eventuelle utslipp i vassdrag.

– Det er allerede gjort en god del undersøkelser av dette deponiet, blant annet en rapport fra Norconsult i 2017. Mye av det vi skal kartlegge, ligger i den rapporten allerede. Vi skal se nærmere på noen punkter, for eksempel avgrensing. Vi skal også se på om det er avrenning til vassdrag fra deponiet, og eventuelt gjøre tiltak for å hindre det, sier han.

Morten Nårstad, kommunalsjef for miljøteknikk i Lillestrøm kommune.

Morten Nårstad, kommunalsjef for miljøteknikk i Lillestrøm kommune. Foto:

I drift fra 1950

Elvegata Avfallsdeponi var i drift fra 1950 til 1960. Etter at deponiet ble lagt ned, ble det bygget boliger og en barnehage på deponiet.

En rapport fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) fra 1990, viser at det ble kastet både husholdnings-, hage- og produksjons- og forretningsavfall i deponiet. Det var også mistanke om deponering av spesialavfall eller miljøgiftige kjemikalier i grunnen.

– Skal dere også kartlegge hva som ligger i grunnen, Nårstad?

– Det er for tidlig å si, før vi har mer innsikt i saken. Nå skal vi først gå inn i det og se på hvor mye informasjon vi har. Nå handler det først om å kartlegge, også får deponiet ligge der som det gjør.

Innen mai neste år

Hva som blir veien videre etter kartleggingen, har kommunen heller ikke tatt stilling til ennå.

– Vi må først se på hva kartleggingen viser, før vi kan ta stilling til hva vi gjør videre. Informasjonen blir en del av Miljødirektoratet og Fylkesmannen sin grunnforurensingsdatabase. Kommunen bruker denne databasen når det gjelder hvilke tiltak som skal gjøres ved byggetiltak.

Fylkesmannen har varslet å gi kommunen en tidsfrist innen mai 2021 til å gjennomføre kartleggingen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken